Безсполучникові речення крапка з комою


Безсполучникове складне речення

Безсполучниковими складними реченнями називаються такі речення, в яких окремі прості речення об'єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією.

Між реченнями у безсполучниковому складному на письмі ставляться кома, крапка з комою, двокрапка, тире. Наприклад: Пригріло сонечко, обсохла земля, потягла орача в поле (М. Коцюбинський); Сонце підбилося високо вгору; надворі стаю душно (І. Нечуй-Левицький); Грім гримить -хліб буде родить (нар. тв.).

Якщо частини безсполучникового складного речення вказують на одночасність або часову послідовність явищ, подій тощо, між ними ставиться кома. Наприклад: Мороз притискує, зривається північний вітер, мете сніг через рейки (О. Десняк); Минають дні, минає літо, настала осінь (Т. Шевченко): Дзюрчачи десятки фонтанів, лящали та щебетали всілякі птахи у клітках попід піддашшям, свистів стругом бондар (М. Коцюбинський).

КРАПКА З КОМОЮ Якщо частини безсполучникового складного речення менше пов'язані між собою за змістом чи дуже поширені, або в середині їх є вже розділові знаки, то між ними ставиться крапка з комою. Наприклад: Веселому жартівливому меншому братові хотілося говорити; старший знехотя кидав йому по кілька слів (І. Нечуй-Левицький); Сонце гріє, вітер віє з поля на долину; над водою гне з вербою червону калину (Т.

Шевченко); Темная діброва стихла і мовчить; листя пожовтіле з дерева летить (Я. Щоголів).

Двокрапка ставиться між реченнями, що входять до безсполучникового складного речення:

- якщо друге речення вказує на підставу, причину того, про що мовиться у першому: Мир у світі таки буде; його хочуть усі люди (нар. тв.);

- якщо друге речення розкриває зміст першого в цілому або якогось із його членів: Ти знаєш приказку: перш ніж запалає вогонь, мусить вибухнути сірий дим (М. Коцюбинський): В осінній час сім погоду нас: сіє, віє. туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде (нар. тв.);

- якщо друге речення доповнює перше загалом або якийсь з його членів (частіше присудок): / досі сниться: під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка стоїть (Т. Шевченко); Бачу здачеку: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі (Леся Українка): Йдемо вулицею і ще з другого кінця побачили: в хаті світиться (Д. Луценко).

Тире між реченнями, що входять у безсполучникове складне речення,ставиться:

- коли йдеться про швидку зміну подій або несподіваний наслідок: Дивлюся - аж світає, край неба палає (Т. Шевченко); Заговорив гуморист - зал вибухнув від сміху (газ.);

- коли зміст одного речення протиставляється змісту другого: Стоїш високо- не будь гордим, стоїш низько - не гнися (нар. тв.); На небі сонце - серед нив я (М.

Коцюбинський);

- коли зміст першого речення порівнюється із змістом другого: Посієш вчасно - вродить рясно (нар. тв.); Здобудеш освіту - побачиш більше світу (нар. тв.);

- коли в другій частині речення вказується на наслідок або висновок з того, про що мовиться у першому: Защебетав соловейко - пішла луна гаєм (Т. Шевченко); Слово до слова - зложиться мова (нар. тв.).

Графічні скорочення

Графічні скорочення вимовляються повністю і скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочень, що означають метричні міри: м - метр, мм - міліметр, см-сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення. Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал (Північно-Кримський канал).

Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, і та ь. Наприклад, слово: український скорочується укр. у країн. українськ.

При збігу двох однакових приголосних скорочення робимо після першого приголосного: змін, робота; відмін, навчання.

За збігом двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: мід. мідн. (мідний); висот, висоти, (висотний).

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:навчальні матеріали, навчальна література, підручники онлайн для вузів, посібники для внз скачати, безсполучникове складне речення, графічні скорочення, :Безсполучникове складне речення Безсполучниковими складними реченнями називаються такі речення, в яких окремі прості речення об'єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише

Безсполучникові речення крапка з комою